Welcome to my blog!

~Great Minds talk about ideas, Average Minds talk about events, Small Minds talk about people~

Saturday, August 7, 2010

Memberi sesuatu dengan tangan kanan dan merahsiakannya dari tangan kiri

Oleh: Sal Mohamad

Dari Anas ra berkata bahawa Rasulullah s.a.w. telah bersabda yang bermaksud "Ketika Allah s.w.t. telah menciptakan bumi dan bumi selalu bergoncang, maka Allah swt menciptakan gunung-gunung dan mancacakkannya di atas bumi, maka berhentilah bumi dari bergoncang.

Maka kagumlah para malaikat lalu berkata "Ya Tuhanku, apakah ada dari makhluk-Mu yang lebih hebat daripada gunung-gunung?' Lalu Allah s.w.t. berfirman yang bermaksud : " Ya ada, yaitu besi". Kemudian para malaikat bertanya lagi : " Adakah sesuatu makhluk-Mu yang lebih hebat dari besi"? Allah s.w.t. berfirman yang bermaksud : " Ya ada, yaitu api".

Para malaikat betanya lagi : " Apakah ada makhluk-Mu yang lebih hebat dari api"? Allah berfirman yang bermaksud: " Ya ada, iatu air". Lalu malaikat bertanya lagi " Ya Tuhan kami, adakah makhluk-Mu yang lebih hebat dari air?" Allah berfirman yang bermaksud: " Ya ada, iaitu angin". Para malaikat bertanya lagi " Ya Tuhan kami, apakah ada makhluk-Mu yang lebih hebat dari angin?" Allah swt berfirman yang bermaksud: " Ya ada, iaitu anak Adam yang memberikan suatu derma dengan tangan kanannya dan merahsiakan dermanya itu dari diketahui oleh tangan kirinya, maka dia lebih hebat daripada angin".Dalam kisah ini kita mendapati bahawa sedekah yang sembunyi itu adalah lebih utama.

Sufyan Ats Tsaury berkata : " barangsiapa yang mendermakan sesuatu yang haram didalam mentaati Allah, maka adalah dia seperti mencuci pakaian dengan air kencing. Sebab kain yang dicuci dengan air yang kotor maka sesungguhnya kain itu tidak akan bersih. Dan begitu juga dengan dosa, tidak akan seseorang itu bersih dari dosa selagi dia mengamalkan yang haram kecuali dia kembali kejalan asal dengan yang halal".

Allah swt berfirman yang bermaksud: " Orang2 yang mendermakan hartanya dijalan Allah dan mereka tidak menyertakan umpatan dan tidak menyakitkan hati sesudah mereka memberikan dermanya, maka bagi mereka itu pahala disi Tuhan mereka dan tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka pun tidak bersedih hati".

No comments:

Post a Comment