Welcome to my blog!

~Great Minds talk about ideas, Average Minds talk about events, Small Minds talk about people~

Thursday, November 25, 2010

Aurat Lelaki

Oleh: Ustaz Ahmad Adnan Fadzil

Apakah batasan aurat lelaki?

Batasan yang disepakati oleh ulamak ialah dua kemaluan iaitu depan (bahagian zakar) dan belakang (bahagian punggung). Wajib lelaki menutup dua bahagian tersebut dari diperlihatkan kepada orang lain. Adapun yang selain dari itu, maka para ulamak berbeza pandangan;

Pandangan pertama; aurat lelaki ialah kawasan di antara pusat dan lutut. Jadi berdasarkan pandangan ini, paha adalah aurat dan wajib ditutup. Dalil mereka hadis dari Jarhad al-Aslami r.a. yang menceritakan; “Rasulullah duduk bersama kami sedang pahaku ketika itu terbuka. Lalu Rasulullah berkata kepadaku;
أما علمت أنَّ الفخذ عورةٌ

“Apakah kamu tidak mengetahui bahawa paha adalah aurat?”. (Riwayat Imam Abu Daud, Tirmizi dan Malik)

Pandangan pertama ini merupakan pandangan jumhur ulamak.

Pandangan kedua; aurat lelaki hanyalah dua kemaluannya sahaja iaitu depan dan belakang. Paha tidaklah aurat. Mereka berdalilkan beberapa hadis antaranya hadis Anas r.a. yang menceritakan;
أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه

“Pada hari peperangan Khaibar, terselak kain dari paha Nabi s.a.w. hingga aku dapat melihat putihnya paha baginda” (HR Imam Ahmad dan Imam al-Bukhari).

Pandangan kedua ini adalah pandangan mazhab az-Zahiri dan sebahagian ulamak mazhab Maliki.

Menurut Imam al-Bukhari; hadis Anas di atas lebih kuat sanadnya, namun hadis Jarhad adalah lebih berhati-hati. Jadi sebagai langkah berhati-hati (ihtiyat), lebih baik kita berpegang dengan pandangan jumhur kerana kita dapat lari dari khilaf dan keraguan.

Sabda Nabi s.a.w.; “Tinggallah yang meragukan kamu untuk berpindah kepada apa yang tidak meragukan kamu” (HR Imam at-Tirmizi dan an-Nasai. Menurut at-Tirmizi; hadis ini hasan soheh).[1]

Adakah pusat dan lutut termasuk aurat dan wajib ditutup?


Jumhur ulamak (merangkumi Imam Malik, Syafi’ie dan Ahmad) berpandangan; pusat dan lutut tidaklah aurat, namun wajib ditutup sebahagian darinya untuk menyempurnakan penutupan kawasan aurat di atas (yakni kawasan antara pusat dan lutut) kerana sesuatu yang tidak sempurna yang wajib kecuali dengannya maka ia turut menjadi wajib. Maksud wajib ditutup sebahagiannya ialah; menutup sebahagian pusat sebelah bawah dan sebahagian lutut sebelah atas. [2]

Menurut mazhab Imam Abu Hanifah;[3] Pusat tidaklah aurat[4], akan tetapi lutut adalah aurat dan wajib ditutup.[5]

Adakah harus seorang lelaki melihat aurat lelaki lain? Bagaimana pula dengan menyentuhnya?

Tidak harus. Tidak harus seorang lelaki melihat kepada aurat lelaki lain dan menyentuhnya sekalipun tanpa syahwat kecuali ketika darurat. Adapun selain aurat, harus melihatnya dan harus menyentuhnya (dengan syarat tanpa syahwat). Setiap yang harus dilihat, maka harus disentuh kerana ia bukan aurat.[6]

Sejauhmana seorang wanita harus melihat kepada lelaki dan menyentuh atau bersalaman dengannya?

1) Jika suaminya; harus ia melihat ke seluruh badan suaminya kerana tiada aurat antara suami isteri. Namun dimakruhkan melihat kemaluan. Begitu juga, harus ia bersalaman dan menyentuh suaminya tanpa sebarang had atau batasan.

2) Jika mahramnya; harus ia melihat kepadanya di kawasan bukan aurat (yakni kawasan selain antara pusat dan lutut). Dan harus ia bersalaman dan menyentuh mahramnya (di luar dari kawasan aurat) dengan syarat tanpa syahwat.

3) Jika bukan mahramnya (yakni lelaki ajnabi); harus ia melihat kepadanya di kawasan bukan aurat dengan syarat tidak menimbulkan fitnah dan tidak melihat dengan syahwat.[7] Namun diharamkan bersalaman dengannya dan menyentuhnya sekalipun tanpa syahwat.

Kesimpulan; terhadap suami; harus ia melihat dan menyentuhnya tanpa sebarang batasan. Terhadap mahramnya; harus ia melihatnya dan menyentuhnya tetapi di luar dari kawasan aurat (iaitu kawasan antara pusat dan lutut). Adapun terhadap lelaki ajnabi; harus ia melihatnya tetapi tidak harus menyentuhnya. Terhadap suami; harus ia melihat dan menyentuh dengan syahwat. Adapun lelaki lain (sama ada mahram atau ajnabi), tidak harus ia melihat dan menyentuhnya dengan syahwat.[8]

Apa dalil keharusan wanita melihat kepada lelaki (jika tanpa syahwat)?

1. Terdapat hadis di dalam Soheh al-Bukhari dan Muslim yang menceritakan; “Pada suatu hari raya beberapa lelaki Habsyah bermain di dalam masjid dengan lembing-lembing mereka. Nabi menyaksikan mereka. ‘Aisyah juga turut menyaksikan mereka dengan berdiri di belakang Nabi” (Riwayat al-Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad). Sekiranya wanita tidak harus melihat kepada lelaki ajnabi, sudah tentu Nabi akan menghalang ‘Aisyah memandang lelaki-lelaki Habsyah yang sedang bermain itu.

2. Jabir r.a. menceritakan; “Aku menghadiri majlis solat hari raya bersama Nabi s.a.w.. Baginda memulakan dengan menunaikan solat -sebelum menyampaikan khutbah- tanpa didahuli azan atau iqamah. Kemudian (setelah solat), baginda bangun dengan bersandar pada Bilal dan (menyampai khutbah) dengan menyuruh bertakwa kepada Allah dan mentaatinya serta memberi peringatan kepada mereka. Kemudian baginda pergi kepada kaum wanita –dengan diiringi oleh Bilal- dan menyampaikan pula peringatan kepada kaum wanita…” (Riwayat Imam al-Bukhari, Muslim, Ahmad dan an-Nasai). Kita perhatikan dalam hadis ini; Nabi s.a.w. mengajak Bilal bersamanya semasa menyampaikan peringatan di hadapan kaum wanita. Sudah tentu Bilal akan dilihat oleh kaum wanita. Jika wanita tidak harus secara mutlaknya melihat kepada lelaki ajnabi, sudah tentu Nabi tidak akan membawa Bilal bersamanya.[9]

Apa dalil diharamkan wanita menyentuh lelaki ajnabi (sekalipun tanpa syahwat)? [10]

1. Saidatina ‘Aisyah r.a. menceritakan;
وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ وَمَا بَايَعَهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ

“Demi Allah, tidak pernah sekalipun tangan Nabi s.a.w. menyentuh tangan wanita semasa berbai’ah. Baginda tidak membai’ah mereka melainkan dengan ucapannya sahaja” (Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim).

Sekiranya seorang wanita harus menyentuh seorang lelaki ajnabi sudah tentu Nabi akan membai’ah para wanita dengan berjabat tangan dengan mereka sebagaimana yang baginda lakukan dengan kaum lelaki.

2. Dari Ma’qal bin Yasar r.a.; bahawa Nabi s.a.w. bersabda;
لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لا تَحِلُّ لَه
“Jika kepala seseorang dari kamu ditusuk dengan jarum dari besi itu lebih baik baginya dari ia menyentuh seorang wanita yang tidak halal untuknya” (Riwayat Imam at-Thabrani dan al-Baihaqi. Berkata al-Haithami; para perawi hadis ini adalah perawi hadis soheh. Berkata al-Munziri; para perawinya adalah tsiqah Lihat; Faidhal-Qadier, hadis no. 7216).

Benarkah ada ulamak yang mengharuskan wanita bersalaman dengan lelaki ajnabi jika lelaki itu telah tua?

Ya, iaitu ulamak-ulamak mazhab Hanafi. Mereka berpandangan; harus seorang wanita berjabat tangan atau bersalaman dengan lelaki yang telah tua dengan syarat aman dari fitnah (yakni aman dari dorongan nafsu sama ada dari dirinya atau dari diri lelaki tua itu). Jika tidak aman dari fitnah, tidak harus bersalaman.

Namun menurut jumhur ulamak; haram wanita bersalaman dengan lelaki ajnabi sama ada ia muda atau tua, dengan syahwat atau tanpa syahwat.[11]

Apa yang dimaksudkan dengan “syahwat” dalam ungkapan-ungkapan kita sebelum ini?

Iaitu keinginan hati kepada jimak atau bibit-bibit pendahulu kepadanya. Melihat dengan syahwat ialah melihat dengan merasai kelazatan/keseronokan atau hati dan fikiran terkesan dengan kecantikan perkara yang dilihat.[12]

Apa yang dimaksudkan dengan “aman dari fitnah” dalam ungkapan-ungkapan kita tadi?

Iaitu dorongan nafsu dan keinginannya kepada jimak (zina) atau bibit-bibit pendahulu kepadanya.[13]

Apakah batasan aurat lelaki di dalam solat?

Batasan aurat lelaki di dalam solat sama seperti di luar solat iaitu antara pusat dan lutut mengikut pandangan jumhur ulamak. Menutup aurat di dalam solat adalah wajib dengan ijmak ulamak. Tidak harus seseorang mengerjakan solat dalam keadaan telanjang sedangkan ia mempunyai pakaian untuk menutup aurat dan solatnya adalah batal.

Apakah hukum lelaki mengerjakan solat tanpa berbaju?

Terdapat tegahan dari Nabi s.a.w. menyebutkan;
لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْواحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْء

“Janganlah sesiapa dari kamu mengerjakan solat dengan satu pakaian sahaja di mana tidak ada di atas bahunya satu pakaian pun” (HR Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a.)

Menurut mazhab Hanbali dan Hanafi; tegahan hadis di atas menunjukkan kepada pengharaman. Jadi menurut pandangan ini; wajib ketika mengerjakan solat kita menutup atas badan kita dengan sebarang kain sekalipun nipis sekadar tidak menampakkan warna kulit.

Namun mazhab Syafi’ie dan Malik berpandangan; larangan dalam hadis di atas hanyalah larangan makruh sahaja, tidak haram. Jadi, mengikut pandangan ini; kita disunatkan memakai baju atau menutup bahagian atas badan kita ketika solat dan jika kita tidak melakukannya tidaklah sampai berdosa atau sampai membatalkan solat asalkan kita telah menutup aurat yang wajib (iaitu dari pusat ke lutut). Dalil pandangan kedua ini ialah; hadis dari Abu Hurairah r.a. yang menceritakan; seorang lelaki bertanya Nabi s.a.w.; ‘Adakah harus sesiapa dari kami menunaikan solat dengan hanya satu pakaian sahaja?’. Jawab Nabi s.a.w.;
أَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ

“Adakah ke semua kamu memiliki dua pakaian?” (Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim)

Hadis ini memberi pengertian; tidak semua orang memiliki dua pakaian. Jadi jika diwajibkannya sudah tentu akan menyukarkan orang yang tidak mampu untuk menunaikan solat. Berkata Imam an-Nawawi; hadis ini menunjukkan keharusan mengerjakan solat dengan memakai satu pakaian sahaja. Namun para ulamak sepakat bahawa; memakai dua pakaian adalah paling baik.[14]

Nota Hujung;

[1] Al-Albisah Wa az-Zinah, hlm. 28.

[2] Al-Albisah Wa az-Zinah, hlm. 22.

[3] Pandangan ini juga menjadi pegangan sebahagian ulamak mazhab Syafi’ie. Namun yang rajah dalam mazhab ialah pandangan pertama (Al-Albisah Wa az-Zinah, hlm. 22).

[4] Al-Albisah Wa az-Zinah, hlm. 25.

[5] Para ulamak sepakat bahawa pusat tidak aurat (Al-Albisah Wa az-Zinah, hlm. 26).

[6] Ibid, hlm. 28.

[7] Para ulamak telah sepakat bahawa haram seorang wanita melihat lelaki ajnabi dengan syahwat. Adapun melihat tanpa syahwat, para ulamak sebenarnya berbeza pandangan;

Pandangan pertama; harus wanita melihat lelaki di kawasan bukan auratnya selagi tidak menimbulkan fitnah dan tidak melihat dengan syahwat. Pandangan ini merupakan mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanbali dan salah satu pandangan dari Imam Syafi’ie (yang ditashihkan oleh Imam ar-Rafi’ie).

Pandangan kedua; wanita harus melihat lelaki ajnabi kepada wajah, leher, dua tangan dan dua kakinya sahaja dengan syarat tidak dikhuatiri menimbulkan syahwat/kelazatan. Tidak harus ia melihat kepada dada, belakang, rusuk dan betisnya sekalipun tanpa syahwat. Ini adalah pandangan Imam Malik.

Pandangan ketiga; hukum wanita memandang lelaki sama dengan hukum lelaki memandang wanita iaitu tidak harus secara mutlaknya sekalipun tanpa syahwat, yakni wajib lelaki menjaga matanya dari melihat wanita dan wajib wanita menjaga matanya dari melihat lelaki. Ini merupakan salah satu pandangan Imam Syafi’ie (yang ditashihkan oleh Imam Nawawi) dan juga salah satu dari pandangan Imam Ahmad.

(Al-Albisah Wa az-Zinah, hlm. 28)

Jadi, pandangan yang kita kemukakan di atas adalah pandangan pertama yang merupakan pandangan jumhur ulamak.

[8] Tafsir surah an-Nur, Dr. Abdullah Mahmud Syahatah, hlm. 135.

[9] Tafsir surah an-Nur, Dr. Abdullah Mahmud Syahatah, hlm. 135. al-Albisah Wa az-Zinah, hlm. 30.

[10] Fiqh al-Albisah Wa az-Zinah, hlm. 107.

[11] Fiqh al-Albisah wa az-Zinah, hlm. 108.

[12] Fiqh al-Albisah wa az-Zinah, hlm. 78-79.

[13] Fiqh al-Albisah dan az-Zinah, hlm. 78-79.

[14] Syarah Soheh Muslim, Juz. 4, Kitab as-Solah, bab as-Solah Fi Tsaubin Wahidin…

http://www.fiqh-am.blogspot.com/2009/07/aurat-lelaki.html

Orang Terakhir Masuk Syurga

Oleh: Cikgu Su

Dalam kitab shahih Muslim, dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Mas'ud, terdapat sebuah kisah menarik tentang orang yang terakhir masuk syurga dan percakapannya dengan ALLAH azza Wa Jalla. Kisah ini membuat Rasulullah saw tersenyum.

Sahabat Ibnu Mas'ud bercerita, "Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, 'orang yang terakhir sekali masuk syurga adalah seorang lelaki. Sekali dia berjalan tertatih-tatih. Sekali dia merangkak, dan sekali dia terkena jilatan api neraka".

Begitulah lelaki itu dapat melepasi neraka, dia menoleh melihat neraka dan berkata, "Maha suci ALLAH, ZAT yang telah menyelamatkan aku darimu."ALLAH telah memberiku sesuatu yang belum pernah diberikan kepada orang terdahulu dan orang yang akan datang. Lalu, diangkat dan ditumbuhkan sepohon pokok untuknya.

Apabila melihat pokok itu, lelaki tersebut terus berkata, "Ya Rabbi! Wahai Tuhanku! Dekatkanlah diriku pada pokok itu. Aku ingin berteduh di bawahnya dan meminum airnya."

ALLAH Azza Wa Jalla berfirman, 'Wahai Bani Adam! Jangan-jangan aku kabulkan kau akan meminta yang lainnya. Dengan cepat lelaki itu menjawab: Tidak Tuhanku!"

Lelaki itu berjanji kepada Tuhan, bahawa dia tidak akan meminta yang lain. Tuhan pun memaafkan dan memakluminya. Kerana Tuhan Maha Pengasih, lalu Tuhan mendekatkan lelaki itu pada pokok yang rendang itu.

Lelaki itu pun berteduh di bawahnya dan meminum airnya. Kemudian diangkat dan ditumbuhkan lagi sepohon pokok yang lebih baik untuknya. Apabila melihat pokok yang lebih baik, lelaki itu berkata, "Ya Rabbi, Wahai Tuhanku! Dekatkanlah diriku pada pokok itu. Aku ingin berteduh di bawahnya dan meminum airnya. Aku tidak akan meminta yang lainnya."

ALLAH Azza Wa Jalla berfirman, 'Wahai Bani Adam! Bukankah kau tadi telah berjanji tidak akan meminta yang lainnya.'

Lelaki itu berjanji kepada Tuhan bahawa dia tidak akan meminta yang lain. Tuhan pun memaafkan dan memakluminya kerana Tuhan Maha Pengasih. Lalu Tuhan mendekatkan lelaki itu pada pokok yang lebih baik itu. Lelaki itu lalu berteduh di bawahnya dan meminum airnya.

Kemudian, diangkat dan ditumbuhkan untuknya sebuah pokok dekat dengan pintu syurga yang jauh lebih baik dari pokok sebelumnya. Melihat pokok itu dekat dengan pintu syurga lelaki itu berkata, 'Ya Rabbi, wahai Tuhanku! Dekatkanlah aku pada pokok itu. Aku ingin berteduh di bawahnya dan meminum airnya. Aku tidak akan meminta yang lainnya."

ALLAH Azza Wa Jalla berkata, "Wahai Bani Adam! Bukankah kau tadi telah berjanji tidak akan meminta yang lain lagi?"

Lelaki itu menjawab, "Benar! Tetapi kali ini aku benar-benar tidak akan meminta yang lainnya."

Tuhan pun memaafkan dan memaklumkan padanya. Kerana Tuhan Maha Pengasih , Dia pun mendekatkan lelaki itu pada pokok berhampiran pintu syurga.

Setelah berada berhampiran pokok itu. Lelaki itu mendengar suara kebahagian para penghuni syurga. Dia pun memohon kepada Tuhan, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku! Masukkanlah aku ke dalamnya."

ALLAH Azza Wa Jalla berfirman, 'Wahai Bani Adam! Apakah yang mesti membuatku mendengarmu? Apakah kau mahu aku berikan dunia dan sekaliannya?"

Lelaki itu menjawab, 'Tuhanku, adakah Engkau mengejekku? Padahal, Engkau adalah Tuhan Pemilik Semesta?"

Sampai di sini, Ibnu Masud, sahabat Nabi yang meriwayatkan kisah ini, tersenyum dan berkata kepada orang-orang yang mendengar di sekelilingnya.

"Apakah kamu tidak ingin bertanya, mengapakah aku tersenyum?" Orang-orang itu lantas bertanya, "Mengapakah kau tersenyum?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Beginilah Rasulullah tersenyum." "Mengapakah Rasulullah tersenyum?" tanya orang-orang itu lagi.

"Rasulullah tersenyum kerana ALLAH, Tuhan seru sekalian alam, tersenyum ketika lelaki itu berkata, "Adakah Engkau Mengejekku? Padahal Engkau adalah Pemilik alam semesta?" jawab Ibnu Mas'ud. Lalu, ALLAH menjawab, "AKU tidak mengejek kamu. Tetapi Aku Maha Kuasa atas segala sesuatu". Begitulah akhirnya, lelaki itu dimasukkan ke dalam syurga atas belas kasihan dan rahmat ALLAH S.W.T, setelah melalui proses yang amat panjang.

Meskipun merangkak, lelaki beriman yang terakhir masuk syurga itu jauh beruntung daripada orang-orang yang tidak beriman dan beragama Islam. Orang-orang kafir kekal selamanya di dalam neraka.