Welcome to my blog!

~Great Minds talk about ideas, Average Minds talk about events, Small Minds talk about people~

Friday, February 12, 2010

Bagaimanakah aturan islam tentang berpakaian, baik bagi laki-laki ataupun perempuan ?

Sili klik di sini: http://konsultasi.wordpress.com/2007/01/18/berpakaian-sesuai-syariat-islam/

No comments:

Post a Comment